Cyfarfodydd a Cofnodion

Mae cyfarfodydd y Cyngor Cymuned yn cael eu cynnal ar ail Ddydd Mercher y mis (heblaw Awst). Efallai bydd hefyd cyfarfodydd eraill /anarferol (gan gynnwys yn Awst),  felly os gwelwch yn dda cyfeiriwch at yr hysbyseb cyfarfod isod yn aml.

Hysbyseb cyfarfod a copiau o’r eitemau agenda ar gyfer cyfarfod nesaf y Cyngor 

Fe fydd yr hysbyseb cyfarfod a chopi o’r eitmau agenda ar gyfer cyfarfod nesaf y Cyngor ar 29/01/2020.

Agenda-29/01/2020

Hysbysebion cyfarfodydd a copiau o’r eitemau agenda blaenorol am 2019-2020 

Cliciwch yma i weld yr hysbysebion cyfarfod a copiau o’r eitemau agenda ar gyfer cyfarfodydd 2019-20 hyd yma.

Cofnodion

Gweler y cofnodion islaw os gwelwch yn dda.

Y flwyddyn ddinesig bresennol 2019-2020

Rhagfyr 2019 anarferol

Rhagfyr 2019

Tachwedd 2019

Hydref 2019

Medi 2019

Awst 2019 anarferol

Gorffennaf 2019

Mehefin 2019 anarferol

Mehefin 2019

Mai 2019

Cyfarfod Blynyddol 2019

Y flwyddyn ddinesig flaenorol 2018-2019

Cofnodion 2018-2019

Eitemau agenda – copiau o’r agendau- 2018-2019

Croeso i chi cysylltu â ni i weld cofnodion henach