Cyfarfodydd a Cofnodion

Mae cyfarfodydd y Cyngor Cymuned yn cael eu cynnal ar ail Ddydd Mercher y mis (heblaw Awst). Efallai bydd hefyd cyfarfodydd eraill /anarferol (gan gynnwys yn Awst),  felly os gwelwch yn dda cyfeiriwch at yr hysbyseb cyfarfod isod yn aml.

Hysbyseb cyfarfod a copiau o’r eitemau agenda ar gyfer cyfarfod nesaf y Cyngor 

Hysbysebion cyfarfodydd a copiau o’r eitemau agenda blaenorol am 2019-2020 

Cliciwch yma i weld yr hysbysebion cyfarfod a copiau o’r eitemau agenda ar gyfer cyfarfodydd 2019-20 hyd yma.

Cofnodion

Gweler y cofnodion islaw os gwelwch yn dda.

Y flwyddyn ddinesig bresennol 2019-2020

Mehefin 2020

Cyfarfod Blynyddol 2020 a Munudau Mai 2020

Ebrill 2020

Mawrth 2020 anarferol

Mawrth 2020

Chwefror 2020

Ionawr 2020 anarferol

Ionawr 2020

Rhagfyr 2019 anarferol

Rhagfyr 2019

Tachwedd 2019

Hydref 2019

Medi 2019

Awst 2019 anarferol

Gorffennaf 2019

Mehefin 2019 anarferol

Mehefin 2019

Mai 2019

Cyfarfod Blynyddol 2019

Y flwyddyn ddinesig flaenorol 2018-2019

Cofnodion 2018-2019

Eitemau agenda – copiau o’r agendau- 2018-2019

Croeso i chi cysylltu â ni i weld cofnodion henach