Cyfarfodydd a Cofnodion

Mae cyfarfodydd y Cyngor Cymuned yn cael eu cynnal ar ail Ddydd Mercher y mis (heblaw Awst). Efallai bydd hefyd cyfarfodydd eraill /anarferol (gan gynnwys yn Awst),  felly os gwelwch yn dda cyfeiriwch at yr hysbyseb cyfarfod isod yn aml.

Cofnodion 

Gweler y cofnodion islaw os gwelwch yn dda.

Y flwyddyn ddinesig bresennol 2023-2024

Ebrill 2024

Mawrth 2024

Chwefror 2024

Ionawr 2024

Rhagfyr 2023

Tachwedd 2023

Hydref 2023

Medi 2023 – Wedi’i Ganslo

Gorffennaf 2023

Mehefin 2023

Cyfarfod Blynyddol 2023 a Munudau Mis Mai 2023

Y flwyddyn ddinesig bresennol 2022-2023

Ebrill 2023

Mawrth 2023

Chwefror 2023

Ionawr 2023

Rhagfyr 2022

EGM Tachwedd 2022

Tachwedd 2022

Hydref 2022

Medi 2022

Gorffennaf 2022

Mehefin 2022

Cyfarfod Blynyddol 2022 a Munudau Mis Mai 2022

Y flwyddyn ddinesig flaenorol 2021-2022

Ebrill 2022

Mawrth 2022

Chwfror 2022

Ionawr 2022

Rhagfyr 2021

Tachwedd 2021

Hydref 2021

Medi 2021

Gorffennaf 2021

Mehefin 2021

Cyfarfod Blynyddol 2021 a Munudau Mis Mai 2021

Y flwyddyn ddinesig 2020-2021

Ebrill 2021

Mawrth 2021

Chwefror 2021

Ionawr 2021

Rhagfyr 2020

Tachewdd 2020

Hydref 2020

Medi 2020

Gorffennaf 2020

Mehefin 2020

Cyfarfod Blynyddol 2020 a Munudau Mai 2020

Y flwyddyn ddinesig 2019-2020

Ebrill 2020

Mawrth 2020 anarferol

Mawrth 2020

Chwefror 2020

Ionawr 2020 anarferol

Ionawr 2020

Rhagfyr 2019 anarferol

Rhagfyr 2019

Tachwedd 2019

Hydref 2019

Medi 2019

Awst 2019 anarferol

Gorffennaf 2019

Mehefin 2019 anarferol

Mehefin 2019

Mai 2019

Cyfarfod Blynyddol 2019

Cliciwch yma i weld copiau o’r hysbysebion cyfarfod a copiau o’r eitemau agenda ar gyfer cyfarfodydd 2019-20 hyd at 8fed o Ionawr 2020.

Croeso i chi cysylltu â ni i weld cofnodion henach