Cyfarfodydd, Cofnodion ac Agendau

Mae cyfarfodydd y Cyngor Cymuned yn cael eu cynnal ar ail Ddydd Mercher y mis (heblaw Awst). Efallai bydd cyfarfodydd eraill hefyd, os gwelwch yn dda cyfeiriwch at yr hysbyseb cyfarfod isod. 

Hysbyseb cyfarfod – Mae’r hysbyseb cyfarfod a chopi o’r eitemau agenda ar gyfer cyfarfod nesaf y Cyngor yn ymddangos yma.

Cliciwch Yma Cyfarfod anarferol – 17 Mehefin 2019

Gweler y cofnodion islaw os gwelwch yn dda:

Cofnodion 2018-19

Cofnodion 2017-18

Cofnodion 2016-17

Cofnodion 2015-16

Cofnodion 2014-15

Cofnodion 2013-14

Cofnodion 2012-13