Polisiau a Cyllid

Polisiau

Rheloau / Gorchmynion Sefydlog Mab 2018

Cod ymddygiad enghreifftiol Llywodraeth Leol (mabwysiaswyd Mehefin 2016)

Polisi Iaith Gymraeg – Mab  2016

Rheoliadau Ariannol Mab 2017

Cynllun Cyhoeddi Mab 2016

Gweithdrefn Cwynion Mab 2016

Cyllid

Hysbysiad o bennu dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr cyfrifon 2018 2019 Cliciwch Yma

Datganiadau Cyfrifon 2017-2018 Cliciwch Yma Cyfrifon 17-18

Datganiadau Cyfrifon 2016-2017 Cliciwch Yma Cyfrifon 16-17

Datganiadau Cyfrifon 2015-2016 Cliciwch Yma Cyfrifon 15-16