Cysylltu â ni

Mae manylion yr Aelodau ar y dudalen Aelodau. Gellir cysylltu a Mr Gary Evans, y Clerc i’r Cyngor, ffoniwch 07402 183986, e bost : post@ccllanddarog.uk.

Cyfeiriad – Long Acre, Mynyddcerrig, Llanelli, Sir Gar, SA15 5BW.

Nodir os gwelwch yn dda nid y Cyngor Cymuned yw cyswllt bwcio neu perchennog Neuadd Pentre Llanddarog.

Gweler ein  Hysbysiad Preifatrwydd os gwelwch yn dda yma