Cysylltu â ni

Mae manylion yr Aelodau ar y dudalen Aelodau. Gellir cysylltu a Mr O Enoch Clerc y Cyngor drwy ffon 01269 833 705, e bost : post@ccllanddarog.uk.

I gysylltu a Mr Enoch drwy’r post – 5 Heol Rhosybonwen Cefneithin Llanelli Sa14 7dj

Nodir os gwelwch yn dda nid y Cyngor Cymuned yw cyswllt bwcio neu perchennog Neuadd Pentre Llanddarog.

Gweler ein  Hysbysiad Preifatrwydd os gwelwch yn dda yma