Cysylltu â ni

Mae cyfeiriadau yr Aelodau ar y dudalen Aelodau. Clerc y Cyngor yw Mr Owain Enoch a gellir cysylltu ag ef drwy ffon 01269 833 705, e bost : post@ccllanddarog.uk post 5 Heol Rhosybonwen Cefneithin Llanelli sa14 7dj

Gweler ein  Hysbysiad Preifatrwydd os gwelwch yn dda yma