Cysylltu â ni

Mae manylionbyr Aelodau ar y dudalen Aelodau. Gellir cysylltu a clerc y Cyngor drwy ffon 01269 833 705, e bost : post@ccllanddarog.uk.

Nodir os gwelwch yn dda nid y Cyngor Cymuned yw cyswllt bwcio neu perchennog Neuadd Pentre Llanddarog.

Gweler ein  Hysbysiad Preifatrwydd os gwelwch yn dda yma