Cynghorwyr / Aelodau

Hysbyseb o gyfethol – sedd gwag ar gyfer Cynghorwr / Aelod Cliciwch Yma

Mae’r 11 o Gynghorwyr / Aelodau isod:

William John Wyn EVANS, Manor Porthyrhyd 07880 504 151 wyn-evans@outlook.com

Robert Wyn NEWELL, Harddfryn Mynyddcerrig 07989 126 696 minxdylan875@gmail.com (IS-GADEIRYDD PRESENNOL)

Roy William OWEN, 2 Maeslan, Mynyddcerrig 07966 971 274 – royowen35@gmail.com (CADEIRYDD PRESENNOL)

Margaret REES, Ty’r Llain, Cwmisfael, Llanddarog 07855 345 467 mrees@cclladdarog.uk

John WILLIAMS, Nantygleisiad, Porthyrhyd 07929 479 567 johncoch@btinternet.com

Jenny YOUENS, Foxleigh, Mynyddcerrig 01269 871 496 jyouens@cclladdarog.uk

Robert JONES , 6 Pontfaen, Llanddarog 01267 275 756 rjones@cclladdarog.uk

Sally HERRIDGE , Kaiepa, Porthyrhyd 07944 207 890 sherridge@cclladdarog.uk

Eleri DAVIES, Ar y Bryn, Llanddarog. 07765 102 101 edavies@cclladdarog.uk

Tomos EVANS, Coedhirion, Llanddarog 07580 752 898 welshpedigrees@ilcoud.com

Daeth un sedd yn wag ar 28/11/2018

Cofrestr Datgan Diddordebau 2015-2016

Cofrestr Datgan Diddordebau 2016-2017

Cofrestr Datgan Diddordebau 2017-2018

Cofrestr Datgan Diddordebau 2018-2019

Taliadau Aelodau 2015-2016

Taliadau Aelodau 2016-2017

Taliadau Aelodau 2017-2018

Adroddiadau Blynyddol  Panel Annibynnol Cymru ar gydnabyddiaeth ariannol

Canllaw’r Cynghorydd Da 2017