Cynghorwyr / Aelodau

Mae’r 11 o Gynghorwyr / Aelodau isod:

William John Wyn EVANS, Manor Porthyrhyd 07880 504 151 wyn-evans@outlook.com

Robert Wyn NEWELL, Harddfryn Mynyddcerrig 07989 126 696 minxdylan875@gmail.com 

Roy William OWEN, 2 Maeslan, Mynyddcerrig 07966 971 274 – royowen35@gmail.com 

Margaret REES, Ty’r Llain, Cwmisfael, Llanddarog 07855 345 467 mrees@ccllanddarog.uk (Cadeirydd Presennol)

John WILLIAMS, Nantygleisiad, Porthyrhyd 07929 479 567 johncoch@btinternet.com

Jenny YOUENS, Foxleigh, Mynyddcerrig 01269 871 496 jyouens@ccllanddarog.uk

Robert JONES , 6 Pontfaen, Llanddarog 01267 275 756 rjones@ccllanddarog.uk (Is Gadeirydd Presennol)

Sally HERRIDGE , Kaiepa, Porthyrhyd 07944 207 890 sherridge@ccllanddarog.uk (Wedi cyfethol)

Eleri DAVIES, Ar y Bryn, Llanddarog. 07765 102 101 edavies@ccllanddarog.uk (Wedi cyfethol)

Tomos EVANS, Coedhirion, Llanddarog 07580 752 898 welshpedigrees@ilcoud.com (Wedi cyfethol)

Hefin JONES, 5 Nantyffin, Porthyrhyd 07989 640 017 hjones@ccllanddarog.uk (Wedi cyfethol)

Cofrestr Datgan Diddordebau 2018-2019

Cofrestr Datgan Diddordebau 2019-2020

Taliadau Aelodau 2019 – 2020

Taliadau Aelodau 2018-2019

Taliadau Aelodau 2017-2018

Wefan Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol

Canllaw’r Cynghorydd Da 2017