Cynghorwyr / Aelodau

Mae’r 10 o Gynghorwyr / Aelodau isod: 

Roy William OWEN, 2 Maeslan, Mynyddcerrig 07966 971 274 – royowen35@gmail.com 

Margaret REES, Ty’r Llain, Cwmisfael, Llanddarog 07855 345 467 mrees@ccllanddarog.uk 

John WILLIAMS, Nantygleisiad, Porthyrhyd 07929 479 567 johncoch@btinternet.com

Robert JONES , 6 Pontfaen, Llanddarog 01267 275 756 rjones@ccllanddarog.uk (cadeirydd)

Sally HERRIDGE , Kaiepa, Porthyrhyd 07944 207 890 sherridge@ccllanddarog.uk (Is Gadeeirydd)

Tomos EVANS, Coedhirion, Llanddarog 07580 752 898 welshpedigrees@ilcoud.com (Wedi cyfethol)

Karen Waters, Long Acre, Mynyddcerrig. 07988 898267 karen.dwr@hotmail.co.uk

Mark Griffiths, Rhydycwm, Porthyrhyd, SA32 8BS. 07920 534253 marktireithin@gmail.com

Rachel McFarlane, Porthyrhyd. 07557 959812 rachelkatedesigns@outlook.com

Hefin JONES, 5 Nantyffin, Porthyrhyd 07989 640 017 hjones@ccllanddarog.uk (Wedi cyfethol)

Cofrestr Datgan Diddordebau 2018-2019

Cofrestr Datgan Diddordebau 2019-2020

Taliadau Aelodau 2021 – 2022

Taliadau Aelodau 2020 – 2021

Taliadau Aelodau 2019 – 2020

Taliadau Aelodau 2018-2019

Taliadau Aelodau 2017-2018

Wefan Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol

Canllaw’r Cynghorydd Da 2017