Llanddarog, Porthyrhyd a Mynyddcerrig, a wasanaethir gan Gyngor Cymuned Llanddarog

Cyngor Cymuned Llanddaro a gynlluniwyd gan Mrs Ann Rhys

Cyngor Cymuned Llanddarog a gynlluniwyd gan Mrs Ann Rhys

Mae Cyngor Cymuned Llanddarog yn gweithio i ymateb i anghenion lleol er mwyn gwella safon byw ym mhentrefi Llanddarog, Porthyrhyd a Mynyddcerrig, trwy hyrwyddo datblygiad cymunedol a gweithgareddau cymdeithasol, gan gynnwys cefnogi nifer o grwpiau chwaraeon, diwylliannol a chymunedol sy’n chwarae rhan amlwg ym mywyd y gymuned.

Ar y wefan hon cewch wybodaeth am y Cyngor a’i aelodau ynghyd â dogfennau pwysig, manylion ariannol a Chofnodion y Cyngor.

I weld yr Ymwrthodidad Cliciwch Yma

I weld y Polisi Preifatrwydd Cliciwch Yma

I weld y proffil ward etholiadol, dylid ymweld â wefan Cyngor Sir Caerfyrddin drwy clicio yma os gwelwch yn dda.

Hysbysfwrdd – diweddarwyd diwethaf ar 11/01/2017

Hoffech chi chwarae rol sy’n cefnogi eich cymuned lleol? Ydych chi wedi ystyried bod yn gynghorydd cymuned neu dref? cliciwch yma

Llythr oddi wrth Dwr Cymru Welsh Water – gwaith yn Llanddarog Cliciwch Yma

Penderfyniad drafft Cyngor Sir Gaerfyrddin i ymgynghoriad BT i waredu ar ffonau talu o fewn y Sir. Cliciwch Yma am nodyn glawr a Cliciwch Yma am y benderfyniad draft.

Cyngor Sir Gaerfyrddin – Ymgynghori Ynghylch y Gyllideb 2017/20 Cliciwch Yma