Llanddarog, Porthyrhyd a Mynyddcerrig, a wasanaethir gan Gyngor Cymuned Llanddarog (gweler isod am newyddion/hysbysfwrdd)

Llanddarog Community Council Logo designed by Mrs Ann Rhys

Dyluniwyd logo Cyngor Cymuned Llanddarog gan Mrs Ann Rhys

Mae Cyngor Cymuned Llanddarog yn gweithio i ymateb i anghenion lleol er mwyn gwella safon byw ym mhentrefi Llanddarog, Porthyrhyd a Mynyddcerrig, trwy hyrwyddo datblygiad cymunedol a gweithgareddau cymdeithasol, gan gynnwys cefnogi nifer o grwpiau chwaraeon, diwylliannol a chymunedol sy’n chwarae rhan amlwg ym mywyd y gymuned.

Ar y wefan hon cewch wybodaeth am y Cyngor a’i aelodau ynghyd â dogfennau pwysig, manylion ariannol a Chofnodion y Cyngor.

I weld yr Ymwrthodidad Cliciwch Yma

I weld yr Hysbysiad Preifatrwydd Cliciwch Yma

Gwybodaeth am Cwcis – Cwcis

I weld y proffil ward etholiadol, dylid ymweld â wefan Cyngor Sir Caerfyrddin drwy clicio yma os gwelwch yn dda.

I weld y rhestr wythnosol ceisiadau cynllunio, dylid ymweld â wefan Cyngor Sir Caerfyrddin drwy Clicio Yma os gwelwch yn dda.

Hysbysfwrdd – diweddarwyd diwethaf ar 13/6/2018

Gellir ffeindio’r hysbysiad o bennu dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwr (cyfrifon 2017-2018) ar dudalen polisïau a chyllid ein gwefan.