Llanddarog, Porthyrhyd a Mynyddcerrig, a wasanaethir gan Gyngor Cymuned Llanddarog

Cyngor Cymuned Llanddaro a gynlluniwyd gan Mrs Ann Rhys

Cyngor Cymuned Llanddarog a gynlluniwyd gan Mrs Ann Rhys

Mae Cyngor Cymuned Llanddarog yn gweithio i ymateb i anghenion lleol er mwyn gwella safon byw ym mhentrefi Llanddarog, Porthyrhyd a Mynyddcerrig, trwy hyrwyddo datblygiad cymunedol a gweithgareddau cymdeithasol, gan gynnwys cefnogi nifer o grwpiau chwaraeon, diwylliannol a chymunedol sy’n chwarae rhan amlwg ym mywyd y gymuned.

Ar y wefan hon cewch wybodaeth am y Cyngor a’i aelodau ynghyd â dogfennau pwysig, manylion ariannol a Chofnodion y Cyngor.

I weld yr Ymwrthodidad Cliciwch Yma

I weld y Polisi Preifatrwydd Cliciwch Yma

I weld y proffil ward etholiadol, dylid ymweld â wefan Cyngor Sir Caerfyrddin drwy clicio yma os gwelwch yn dda.

Hysbysfwrdd – diweddarwyd diwethaf ar 08/02/2017

1 Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) wedi lansio ymgynghoriad ar adroddiad Asesiad Llesiant Sir Gaerfyrddin 2016/17. Mae’r BGC yn awyddus i wybod os ydych yn cytuno gyda’r asesiad llesiant ac yn eich gwahodd i gynnig sylwadau o 6 Chwefror tan 3 Mawrth 2017, a hynny drwy’r wefan newydd Cliciwch Yma

2 Bwriad gan BT i gael gwared ar giosgau ffonau talu, gwahoddiad i “fabwysiadu” blychau ffôn coch eich cymuned a gwaredi ar y cyfarpar teleffon – Ymgynghoriad Cyhoeddus – yn dod i ben 20 Mawrth 2017 (Ail Ymghoriad). Dylid gyfeirio at y Penderfyniad drafft (gweler 7 isod) i weld y giosgau a effeithir yn ardal y Cyngor Cymuned. Am rhagor o wybodaeth, cyslltwch â Nia Stoakes, Cyngor Sir Gar, ar 01267 228909 -yst 2909 NStoakes@sirgar.gov.uk

3 Gwahoddir enwebiadau am Wobr y Cyngor Cymuned. Y Dyddiad Cau yw 6 Mawrth 2017 (estyniad). Cliciwch Yma

4 Gwahoddir enwebiadau am Wobr yr Ieuenctid. Y Dyddiad Cau yw 6 Mawrth 2017 (estyniad). Cliciwch Yma

5 Hoffech chi chwarae rol sy’n cefnogi eich cymuned lleol? Ydych chi wedi ystyried bod yn gynghorydd cymuned neu dref? cliciwch yma

6 Llythr oddi wrth Dwr Cymru Welsh Water – gwaith yn Llanddarog Cliciwch Yma

7 Penderfyniad drafft Cyngor Sir Gaerfyrddin i ymgynghoriad BT i waredu ar ffonau talu o fewn y Sir. Cliciwch Yma am nodyn glawr a Cliciwch Yma am y benderfyniad draft.