Llanddarog, Porthyrhyd a Mynyddcerrig, a wasanaethir gan Gyngor Cymuned Llanddarog

Cyngor Cymuned Llanddaro a gynlluniwyd gan Mrs Ann Rhys

Cyngor Cymuned Llanddarog a gynlluniwyd gan Mrs Ann Rhys

Mae Cyngor Cymuned Llanddarog yn gweithio i ymateb i anghenion lleol er mwyn gwella safon byw ym mhentrefi Llanddarog, Porthyrhyd a Mynyddcerrig, trwy hyrwyddo datblygiad cymunedol a gweithgareddau cymdeithasol, gan gynnwys cefnogi nifer o grwpiau chwaraeon, diwylliannol a chymunedol sy’n chwarae rhan amlwg ym mywyd y gymuned.

Ar y wefan hon cewch wybodaeth am y Cyngor a’i aelodau ynghyd â dogfennau pwysig, manylion ariannol a Chofnodion y Cyngor.

I weld yr Ymwrthodidad Cliciwch Yma

I weld y Polisi Preifatrwydd Cliciwch Yma

I weld y proffil ward etholiadol, dylid ymweld â wefan Cyngor Sir Caerfyrddin drwy clicio yma os gwelwch yn dda.

I weld y rhestr wythnosol ceisiadau cynllunio, dylid ymweld â wefan Cyngor Sir Caerfyrddin drwy Clicio Yma os gwelwch yn dda.

Hysbysfwrdd – diweddarwyd diwethaf ar 13/04/2017

1 Etholiad Cyngor Cymuned Mai 4 2017 – Canlyniad yr Etholiad Diwrthwynebiad –Cliciwch Yma

2Bwriad gan BT i gael gwared ar giosgau ffonau talu, gwahoddiad i “fabwysiadu” blychau ffôn coch eich cymuned a gwaredi ar y cyfarpar teleffon – Ymgynghoriad Cyhoeddus – yn dod i ben 20 Mawrth 2017 (Ail Ymghoriad). Dylid gyfeirio at y Penderfyniad drafft (gweler 5 isod) i weld y giosgau a effeithir yn ardal y Cyngor Cymuned. Am rhagor o wybodaeth, cyslltwch â Nia Stoakes, Cyngor Sir Gar, ar 01267 228909 -yst 2909 NStoakes@sirgar.gov.uk

3 Hoffech chi chwarae rol sy’n cefnogi eich cymuned lleol? Ydych chi wedi ystyried bod yn gynghorydd cymuned neu dref? cliciwch yma

4 Llythr oddi wrth Dwr Cymru Welsh Water – gwaith yn Llanddarog Cliciwch Yma

5 Penderfyniad drafft Cyngor Sir Gaerfyrddin i ymgynghoriad BT i waredu ar ffonau talu o fewn y Sir. Cliciwch Yma am nodyn glawr a Cliciwch Yma am y benderfyniad draft.

6 Sut mae gwaredu fy ngwastraff gardd? Gwybodaeth ar fin compostio gartref oddi wrth Cyngor Sir Gaerfyrddin – Cliciwch Yma