Agendau a Chofnodion

Mae cyfarfodydd y Cyngor Cymuned yn cael eu cynnal yn Festri Porthyrhyd ar yr ail Ddydd Mercher y mis (heblaw Awst).

Gweler y cofnodion islaw os gwelwch yn dda. Fe fydd agenda ar gyfer cyfarfod nesaf y Cyngor ar gael yma.

Cofnodion 2017-18

Cofnodion 2016-17

Cofnodion 2015-16

Cofnodion 2014-15

Cofnodion 2013-14

Cofnodion 2012-13