Cysylltu â ni

Mae cyfeiriadau yr Aelodau ar y dudalen Aelodau. Clerc y Cyngor yw Mr Owain Enoch a gellir cysylltu ag ef drwy ffon 07971 402254, e bost ccllanddarog@yahoo.co.uk

Gweler ein  Hysbysiad Preifatrwydd os gwelwch yn dda drwy Clicio Yma