Cofnodion 2019-20

Os gwelwch yn dda – byddwch yn ymwybodol, os ydych yn darllen un set o gofnodion yn unigol, cadarnheir cofnodion mewn cyfarfod dilynol gyda unrhyw faterion o rhan cywirdeb yn cael ei nodi.