Polisiau a Cyllid

Polisiau

Cod ymddygiad enghreifftiol Llywodraeth Leol (mabwysiaswyd Mehefin 2016)

Polisi Cwynion – Mab 2016

Gorchmynion Sefydlog Mab 2016

Polisi Iaith Gymraeg – Mab  2016

Cynllun Cyhoeddi – Mab  2016

Rheoliadau Ariannol – Mab 2017

Cyllid

Hysbyseb o Gwblhau’r Archwiliad 2016-2017 Cliciwch Yma

Hysbyseb o gwbwlhau’r archwiliad 2015-2016 – Cliciwch Yma