Polisiau a Cyllid

Polisiau

Cod ymddygiad enghreifftiol Llywodraeth Leol (mabwysiaswyd Mehefin 2016)

Polisi Cwynion – Mab 2016

Gorchmynion Sefydlog Mab 2016

Polisi Iaith Gymraeg – Mab  2016

Cynllun Cyhoeddi – Mab  2016

Rheoliadau Ariannol – Mab 2017

Cyllid

Hysbysiad o bennu dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwr cyfrifon 2017-2018 Cliciwch Yma

Cyfrifon Llywodraeth leol – crynodeb o’ch hawliau – cyfrifon 2017-2018 cliciwch yma