Polisiau a Cyllid

Polisiau

Cod ymddygiad enghreifftiol Llywodraeth Leol (mabwysiaswyd Mehefin 2016)

Gweithdrefn Cwynion – Mab 2016

Gorchmynion Sefydlog Mab 2016

Polisi Iaith Gymraeg – Mab  2016

Cynllun Cyhoeddi – Mab 2016

Rheoliadau Ariannol – Mab 2017

Cyllid

24/9/2018 – Hysbysiad o gwblhau’r achwiliad 2017-2018 – Cliciwch Yma

Datganiadau Cyfrifon 2017-2018 Cliciwch Yma Cyfrifon 17-18

Datganiadau Cyfrifon 2016-2017 Cliciwch Yma Cyfrifon 16-17

Datganiadau Cyfrifon 2015-2016 Cliciwch Yma Cyfrifon 15-16