Aelodau

Mae’r 11 Aelod isod:

William John Wyn EVANS, Manor Porthyrhyd

Robert Wyn NEWELL, Harddfryn Mynyddcerrig

Roy William OWEN, 2 Maeslan, Mynyddcerrig

Margaret REES, Ty’r Llain, Cwmisfael, Llanddarog

Dean STEWART, The Dormers, Mynyddcerrig

John WILLIAMS, Nantygleisiad, Porthyrhyd

Jenny YOUENS, Foxleigh, Mynyddcerrig.

Robert Harley JONES , 6 Pontfaen, Llanddarog.

Sally HERRIDGE , Kaiepa, Porthyrhyd.

Eleri DAVIES, Ar y Bryn, Llanddarog.

Tomos EVANS, Coedhirion, Llanddarog.

Cofrestr Datgan Diddordebau 2015-2016

Cofrestr Datgan Diddordebau 2016-2017

Cofrestr Datgan Diddordebau 2017-2018

Cofrestr Datgan Diddordebau 2018-2019

Taliadau i Aelodau 2015-2016

Taliadau i Aelodau 2016-2017

Adroddiadau Blynyddol  Panel Annibynnol Cymru ar gydnabyddiaeth ariannol

Nodyn Cyfeirnod Cod Ymddygiad          (nodir mae’r Côd ei hun ar ein tudalen polisiau)

Canllaw’r Cynghorydd Da 2017